Γιατροί οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν στο αίτημα του GMC σχετικά με την αποστολή πληροφoριών για την επανεπικύρωση – αξιολόγησή τους ενημερώθηκαν από το Συμβούλιο ότι η άδειά τους βρίσκεται σε κίνδυνο. (το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης στα αγγλικά)