Με μία κοινή δήλωση, που δημοσιεύεται σήμερα, το Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) και το Royal College of Midwives (RCM) ένωσαν τις δυνάμεις τους για την εξάλειψη της υπονόμευσης και του εκφοβισμού στους χώρους εργασίας. (μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο εδώ)