Στις 31 Δεκεμβρίου 2020 παύει να ισχύει το προνομιακό Αυτόματο Σύστημα Αναγνώρισης των Ευρωπαίων γιατρών στη Βρετανία.

Προνόμιο 2 από 7 που ισχύει ακόμη:

Εφόσον έχεις τίτλο ειδικότητας αναγνωρισμένο που συμπεριλαμβάνεται στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ, στα παραρτήματα για ιατρούς-οδοντιάτρους, τότε η αντίστοιχη ειδικότητα στην Βρετανία αναγνωρίζεται χωρίς διατυπώσεις (με το Αυτόματο Σύστημα).

Από 1/1/2021 και μετά η Βρετανία θα σου ζητήσει να αναγνωρίσεις τον τίτλο ειδικότητάς σου με μια περίπλοκη και αβέβαιη διαδικασία που απαιτεί απείρως περισσότερη τεκμηρίωση, καθιστώντας την αναγνώριση ειδικότητας μια διαδικασία για λίγους.

Αναγνωριζόμενος ως ειδικός, μπαίνεις στο αντίστοιχο μητρώο των ειδικών και μπορείς να διεκδικήσεις τις ανώτατες μόνιμες θέσεις Consultant στο δημόσιο σύστημα υγείας NHS της Βρετανίας. Χωρίς αναγνωρισμένο τίτλο ειδικότητας μπορείς να διεκδικήσεις θέσεις ειδικού, αλλά μόνο ορισμένου χρόνου.

Αυτό βεβαίως ελπίζουμε να μην ισχύσει, αλλά το GMC δεν έχει ακόμη πει τίποτε αντίθετο.

Το NHS όμως χρειάζεται καλούς Ευρωπαίους γιατρούς. Περισσότερο από ποτέ.
Αν το όνειρο είναι ακόμα εκεί, μην το αφήνεις για τον Δεκέμβριο.

 

Δες επίσης:

Όσο το προνόμιο ισχύει ακόμη: Συνοπτική αναγνώριση τίτλου σπουδών

Όσο το προνόμιο ισχύει ακόμη: Ταχεία ολοκλήρωση εγγραφής

Όσο το προνόμιο ισχύει ακόμη: Δεν μπορούν να ζητήσουν ό,τι θέλουν.

Όσο το προνόμιο ισχύει ακόμη: Σε περίπτωση ένστασης δεν είσαι μόνος

Όσο το προνόμιο ισχύει ακόμη: Συμμετοχή στο IMI

Όσο το προνόμιο ισχύει ακόμη: Χωρίς έξοδα φακέλου

Ευκολότερη αναγνώριση πτυχίων από χώρες εκτός Ευρώπης

Διάκριση μεταξύ Εγγραφής και Άδειας