Ειδικές μεταφράσεις

Παρέχουμε πλήρη μεταφραστική κάλυψη σε γρήγορους χρόνους προς Αγγλικά, μόνο με επαγγελματίες μεταφραστές. Ενδεικτικά μεταφράζουμε συστατικές επιστολές, ειδικές βεβαιώσεις, αναλυτικές βαθμολογίες, οδηγούς σπουδών, βιογραφικά. Από Ελληνικά, Βουλγαρικά, Ρουμανικά, Ιταλικά και άλλες γλώσσες. Επανέκδοση μεταφράσεων: δωρεάν εφ’ όρου ζωής.