Για την πενταετία μέχρι το 2021 η ετήσια αύξηση μισθών θα είναι έως 1%. Οι μισθοί αποτελούν το 70% του κόστους λειτουργίας του NHS. Ποιες ειδικότητες ευνοούνται μακροπρόθεσμα και γιατί;

Μισθοί τώρα στο NHS

Εδώ η πιο πρόσφατη εγκύκλιος για τους μισθωτούς γιατρούς και οδοντιάτρους του βρετανικού NHS.

Οι προτεραιότητες του NHS μέχρι το 2021

 • Εφαρμογή του Πενταετούς Σχεδίου Αναδιάρθρωσης 5YFV
 • Μετάβαση σε Ενιαίες Δομές Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας
 • Ανακοπή της αύξησης του ελλείμματος στο σύστημα (σήμερα στα 2,5 δις λίρες).
 • Ίδιο επίπεδο υπηρεσιών 7 μέρες τη βδομάδα, 24 ώρες το 24ωρο.
 • Όλοι οι ασθενείς με παρόμοιες ανάγκες να έχουν παρόμοιο επίπεδο εξυπηρέτησης.
 • Επίτευξη τεσσάρων βασικών στόχων περίθαλψης – όλες απαιτούν αυξημένη παρουσία ειδικών (consultant) και διαγνωστικών υπηρεσιών όλο το 24ωρο, όλες τις μέρες του έτους.
 • Ανάλυση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Brexit. Αυτό μπορεί να ανατρέψει τις εκτιμήσεις, εφόσον επαληθευτούν οι δυσοίωνες προβλέψεις σχετικά με το ΑΕΠ της χώρας μετά την έξοδο.

Περισσότερα για την άποψη των εργοδοτών εδώ.

Πώς θα επιτευχθούν οι προτεραιότητες του NHS μέχρι το 2021;

 • Συγκράτηση μισθολογικού κόστους. Ξεκίνησε με τους junior doctors (ειδικευόμενους). Αν και οι ειδικευόμενοι απέρριψαν τη βελτιωμένη πρόταση του Μαΐου 2016 (παράρτημα), μετά την παρέμβαση του Υπουργού αυτή η βελτιωμένη πρόταση αρχίζει να εφαρμόζεται τώρα και μέχρι τον Αύγουστο του 2017 όλες οι παλιές συμβάσεις θα εναρμονιστούν σταδιακά με τους νέους όρους. Η νέα Εθνική Συλλογική Σύμβαση για τους ειδικούς (consultant) είναι υπό διαπραγμάτευση.
 • Πλαφόν στα έξοδα για πρακτορεία locum. Ήδη εφαρμόζεται.
 • Αύξηση των μισθωτών, μείωση των μεσιτευόμενων ειδικών.
 • Σταδιακά όλο και περισσότερο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό θα εργάζεται όχι μόνο σε μία, αλλά σε πολλαπλές μονάδες υγείας και πρόνοιας. (Αυτό ήδη το διαπιστώνουμε στις προκηρύξεις.)
 • Σταδιακή εναρμόνιση συμβάσεων μεταξύ υγειονομικών μονάδων.

Κατά τη γνώμη μου, στο θέμα της δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέριμνας η Βρετανία -ειδικά μάλιστα η Αγγλία- αρχίζει να εγκαταλείπει τον φιλελευθερισμό και να εισάγει περισσότερη κεντρική επίβλεψη από την πίσω πόρτα. Ένας βρετανικός Καραμανλισμός;

Τι σημαίνουν όλα αυτά για τους Ευρωπαίους γιατρούς;

Πολύ αδρά και επιλεκτικά – θα επανέλθω με περισσότερες λεπτομέρειες σταδιακά:

 • Θα συνεχίσουν να υπάρχουν μεγάλες ακάλυπτες ανάγκες για ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό προσωπικό.
 • Έμφαση στις οριζόντιες επαγγελματικές δεξιότητες: συνεργατικότητα, επικοινωνία, εξωστρέφεια, αυτονομία, διάθεση και ικανότητα για ευελιξία.
 • Περισσότερα παράλληλα οφέλη και καλύτερη εκπαίδευση για τους ειδικευομένους.
 • Περισσότερες προκηρύξεις θέσεων Specialty Doctor και Associate Specialist. Αυτές είναι ιδανικές για νέους ειδικούς από την Ελλάδα, δεδομένου ότι επιτρέπουν μεν την κλινική αυτονομία, αλλά παράλληλα παρέχουν κάποια εποπτεία ώστε να καλυφθεί το ντεσαβαντάζ σε χρόνο εκπαίδευσης.
 • Ενθάρρυνση των καταλληλότερων να προχωρήσουν νωρίτερα σε θέσεις consultant.

Ποιες ειδικότητες ευνοούνται από αυτές τις αλλαγές;

 • Γενική Ιατρική
 • Ψυχιατρική-Παιδοψυχιατρική-Γηροψυχιατρική
 • Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
 • Φυσικοθεραπεία
 • Γηριατρική
 • Καρδιολογία
 • Παθολογική Ογκολογία
 • Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία
 • Αιματολογία
 • Ακτινοδιαγνωστική
 • Μικροβιολογία
 • Παθολογική Ανατομία (Ιστοπαθολογία)
 • Μοριακή Βιολογία
 • Εργοθεραπεία
 • Δημόσια Υγεία
 • Νοσηλευτική με ειδικότητα
 • Φαρμακευτική
 • Τεχνολόγοι εργαστηριακών ειδικοτήτων
 • Γενικότερα, οι χειρουργικές ειδικότητες είναι στενά δεμένες με το νοσοκομείο, οπότε επηρεάζονται ανάλογα με τη σχετική σημασία του νοσοκομείου στο σύστημα δημόσιας υγείας.

Προσοχή: Όλα τα παραπάνω είναι περιληπτικές εκτιμήσεις που βασίζονται σε αντικειμενικά δεδομένα και υποκειμενικές εκτιμήσεις μας. Δεν αποτελούν οδηγό. Αν θέλετε να σχεδιάσετε μία εξατομικευμένη πορεία προσεκτικά, επιβάλλεται να αναζητήσετε εξατομικευμένη συμβουλευτική στήριξη από ειδικούς.

Φ. Φωτόπουλος