Από τις 25 Απριλίου 2017 θα τεθούν σε ισχύ, για όλους όσους ασκούν την Ιατρική στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι νέες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εμπιστευτικότητα.

Μπορείτε να διαβάσετε το νέο οδηγό εδώ [στα αγγλικά]