Ενημερώνουμε όλους τους εγγεγραμμένους στο GMC γιατρούς, ότι μπορούν να διεκδικήσουν έκπτωση στην ετήσια συνδρομή τους, εφόσον το συνολικό εισόδημά τους μέσα στο χρονικό διάστημα της συνδρομής δεν πρόκειται να υπερβεί τις 32.000 λίρες Αγγλίας.

Η αίτηση είναι απλή και γίνεται με την υποβολή μίας υπεύθυνης δήλωσης στο GMC Online. Το GMC ενδέχεται να ζητήσει τεκμήρια που επιβεβαιώνουν το εισόδημα.