Ανεξάρτητη έρευνα που πραγματοποίησε το GMC τον προηγούμενο χρόνο έδειξε ότι το Ιατρικό Μητρώο του παρέχει περιορισμένες πληροφορίες σε σύγκριση με άλλες Αρχές και ταυτόχρονα δεν αντικατοπτρίζει πλήρως τις σημαντικές αλλαγές που επήλθαν στην Ιατρική τα τελευταία χρόνια.

Προχωράει σε αναδιαμόρφωση και συμπλήρωση με επιπλέον πληροφορίες για τους γιατρούς, τις οποίες μπορείτε να δείτε εδώ [στα αγγλικά]