Έρευνα που δημοσίευσε πρόσφατα το GMC δείχνει ότι οι απόφοιτοι ιατρικών σχολών της Βρετανίας αλλά και ιατρικών σχολών της ΕΕ/ΕΟΧ είναι πιο πιθανό να πετύχουν στις εξετάσεις ειδικότητας απ’ ό,τι απόφοιτοι ιατρικών σχολών άλλων χωρών.

Όλη η έρευνα εδώ [στα αγγλικά]