Το General Pharmaceutical Council προτείνει να μειωθεί ο αριθμός των προτύπων από 57 σε 9 βασικά πρότυπα τα οποία όλοι οι επαγγελματίες φαρμακείου θα πρέπει να πληρούν ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ασθενείς και το κοινό θα λαμβάνουν ασφαλή και αποτελεσματική φροντίδα και θα διατηρηθεί η εμπιστοσύνη του κοινού στο Φαρμακείο και τον Φαρμακοποιό.

Μπορείτε να διαβάσετε την έρευνα και να συμμετέχετε σ’ αυτήν, εδώ [στα αγγλικά]