Αναισθησιολογία (Περίγραμμα υποψηφίου). Δέχεται ειδικευόμενους και στο δεύτερο έτος.

Αναισθησιολογία Οξέων (Acute Care Common Stem (ACCS) Anaesthetics) (Περίγραμμα υποψηφίου)

Βιοχημική Παθολογία (πρόγραμμα χωρίς διακοπή) (Περίγραμμα υποψηφίου)

Γενική Ιατρική (πρόγραμμα χωρίς διακοπή) (Περίγραμμα υποψηφίου)

Γναθοπροσωπική Χειρουργική (πρόγραμμα χωρίς διακοπή) (Περίγραμμα υποψηφίου)

Δημόσια Υγεία (πρόγραμμα χωρίς διακοπή) (Περίγραμμα υποψηφίου)

Επειγοντολογία (ACCS Emergency Medicine) (Περίγραμμα υποψηφίου). Δέχεται ειδικευόμενους και στο δεύτερο έτος.

Κατάρτιση Ευρείας Βάσης (Broad Based Training): μία τελείως καινούργια ειδικότητα. (Περίγραμμα υποψηφίου)

Κλινική Ακτινολογία   (Ακτινοδιαγνωστική -πρόγραμμα χωρίς διακοπή). (Περίγραμμα υποψηφίου) Η Κλινική Ακτινολογία δέχεται ειδικευόμενους και στο δεύτερο έτος.

Κλινικο-ακαδημαϊκή Ιατρική (Academic Clinical Fellowships): πρόκειται για κατεύθυνση ειδικότητας στην οποία το ¼ του προγράμματος αφιερώνεται σε ερευνητικό έργο επί τρία χρόνια (τέσσερα για τους ειδικευόμενους της Γενικής Ιατρικής), ενώ κατά τα υπόλοιπα ¾ ακολουθεί το αντίστοιχο πρόγραμμα ειδίκευσης, π.χ. Γενική Χειρουργική. Οι θέσεις προορίζονται για όσους γιατρούς θα ήθελαν να συνδυάσουν την πανεπιστημιακή με την κλινική καριέρα. (Περίγραμμα υποψηφίου)

Κοινοτική Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία (πρόγραμμα χωρίς διακοπή) (Περίγραμμα υποψηφίου)

Κορμός Οξέων (Acute Care Common Stem): αποτελεί πρόγραμμα 2+1 χρόνων και απαραίτητο προθάλαμο για την Επειγοντολογία. Επίσης, είναι ένα από τα εναλλακτικά εισαγωγικά στάδια της Γενικής Παθολογίας, της Παθολογίας Οξέων και της Αναισθησιολογίας. Γι’ αυτό το λόγο το τρίτο, μεταβατικό έτος του προγράμματος ακολουθεί την αντίστοιχη θεματική. (Περίγραμμα υποψηφίου)

Μαιευτική & Γυναικολογία  (πρόγραμμα χωρίς διακοπή). Η Μαιευτική & Γυναικολογία δέχεται ειδικευόμενους και στο δεύτερο έτος. (Περίγραμμα υποψηφίου)

Μικροβιολογία (πρόγραμμα χωρίς διακοπή): Απ’ όσο μπορούμε να κρίνουμε, το παλιό πρόγραμμα έχει αντικατασταθεί από το συνδυασμό Core Medical Training και κατεύθυνσης, μεταξύ των οποίων το Combined Infection Training, το οποίο συνδυάζει Μικροβιολογία και Ιολογία. Δείτε στην καρτέλα του 3ου έτους για τη σχετική παραπομπή.

Νευροχειρουργική  (πρόγραμμα χωρίς διακοπή). (Περίγραμμα υποψηφίου)

Παθολογία Οξέων (Περίγραμμα υποψηφίου)

Παθολογική Ανατομική (Ιστοπαθολογία) (πρόγραμμα χωρίς διακοπή) (Περίγραμμα υποψηφίου)

Παθολογικός κορμός (Core Medical Training) (Περίγραμμα υποψηφίου). Δέχεται ειδικευόμενους και στο δεύτερο έτος.

Παιδιατρική (πρόγραμμα χωρίς διακοπή) (Περίγραμμα υποψηφίου). Η Παιδιατρική δέχεται ειδικευόμενους και στο δεύτερο έτος.

Οφθαλμολογία (πρόγραμμα χωρίς διακοπή). (Περίγραμμα υποψηφίου)

Χειρουργική καρδιάς και θώρακα (Περίγραμμα υποψηφίου)

Χειρουργικός κορμός (Core Surgical Training). (Περίγραμμα υποψηφίου)

Ψυχιατρικός κορμός: απαραίτητο εισαγωγικό στάδιο για οποιαδήποτε κατεύθυνση Ψυχιατρικής στο τέταρτο έτος. (περίγραμμα υποψηφίου)

Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων (Παιδοψυχιατρική). Πρόγραμμα χωρίς διακοπή. (περίγραμμα υποψηφίου)

Αγγειοχειρουργική (Περίγραμμα υποψηφίου)

Αθλητιατρική (Περίγραμμα υποψηφίου)

Αιματολογία (Περίγραμμα υποψηφίου)

Ακουολογία (Περίγραμμα υποψηφίου)

Αλλεργιολογία (Περίγραμμα υποψηφίου)

Αναισθησιολογία (Περίγραμμα υποψηφίου)

Ανοσολογία (Περίγραμμα υποψηφίου)

Γαστρεντερολογία (Περίγραμμα υποψηφίου)

Γενική Παθολογία (Περίγραμμα υποψηφίου)

Γενική Χειρουργική (Περίγραμμα υποψηφίου)

Γηριατρική (Περίγραμμα υποψηφίου)

Γναθοπροσωπική χειρουργική (Περίγραμμα υποψηφίου)

Δερματολογία (Περίγραμμα υποψηφίου)

Δημόσια Υγεία (Περίγραμμα υποψηφίου)

Διαγνωστική Νευροπαθολογία (Περίγραμμα υποψηφίου)

Ενδοκρινολογία & Διαβητολογία (Περίγραμμα υποψηφίου)

Εντατικολογία (Περίγραμμα υποψηφίου)

Επειγοντολογία (Περίγραμμα υποψηφίου)

Ιατρική της αποκατάστασης (Περίγραμμα υποψηφίου)

Ιατρική της εργασίας (Περίγραμμα υποψηφίου)

Καρδιολογία (Περίγραμμα υποψηφίου)

Κλινική Ακτινολογία (Περίγραμμα υποψηφίου)

Κλινική Γενετική (Περίγραμμα υποψηφίου)

Κλινική Νευροφυσιολογία (Περίγραμμα υποψηφίου)

Κλινική Ογκολογία (Ακτινοθεραπευτική) (Περίγραμμα υποψηφίου)

Κλινική Φαρμακολογία & Θεραπευτική (Περίγραμμα υποψηφίου)

Λοιμωξιολογία Κορμού (Combined Infection Training) (Περίγραμμα υποψηφίου)

Λοιμωξιολογία & Μικροβιολογία (Περίγραμμα υποψηφίου)

Μαιευτική & Γυναικολογία (Περίγραμμα υποψηφίου)

Νευρολογία (Περίγραμμα υποψηφίου)

Νευροχειρουργική (Περίγραμμα υποψηφίου)

Νεφρολογία (Περίγραμμα υποψηφίου)

Ορθοπεδική και Τραύμα (Περίγραμμα υποψηφίου)

Ουρολογία (Περίγραμμα υποψηφίου)

Οφθαλμολογία (Περίγραμμα υποψηφίου)

Παθολογία οξέων περιστατικών (Περίγραμμα υποψηφίου)

Παθολογία του μεταβολισμού (Περίγραμμα υποψηφίου)

Παθολογία του ουρογεννητικού (Περίγραμμα υποψηφίου)

Παθολογική Ογκολογία (Περίγραμμα υποψηφίου)

Παθολογική Οφθαλμολογία (Περίγραμμα υποψηφίου)

Παιδιατρική (Περίγραμμα υποψηφίου)

Παιδιατρική και Περιγεννητική Παθολογία (Περίγραμμα υποψηφίου)

Παιδοχειρουργική (Περίγραμμα υποψηφίου)

Παρηγορητική Ιατρική (Περίγραμμα υποψηφίου)

Πλαστική Χειρουργική (Περίγραμμα υποψηφίου)

Πνευμονολογία (Περίγραμμα υποψηφίου)

Πυρηνική Ιατρική (Περίγραμμα υποψηφίου)

Ρευματολογία (Περίγραμμα υποψηφίου)

Φαρμακευτική Παθολογία (Περίγραμμα υποψηφίου)

Χημική Παθολογία – Παθολογία του Μεταβολισμού (Περίγραμμα υποψηφίου)

Χειρουργική καρδιάς και θώρακα (Περίγραμμα υποψηφίου)

ΩΡΛ (Περίγραμμα υποψηφίου)