Το GMC προχωρά σε διαβούλευση σχετικά με το απόρρητο μεταξύ γιατρού και ασθενούς. Η τελευταία Οδηγία σχετικά με το Απόρρητο δημοσιεύτηκε το 2009. Έκτοτε επήλθαν σημαντικές αλλαγές στην ιατρική φροντίδα, την τεχνολογία και τη νομοθεσία.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ [στα αγγλικά]

Μπορείτε να πάρετε μέρος στη διαβούλευση μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου [στα αγγλικά]