Το GDC δημοσίευσε πρόσφατα το βελτιωμένο οδηγό για το CPD που αφορά τους επαγγελματίες της Οδοντιατρικής.

Στον οδηγό αυτό εξηγούνται όλες οι απαιτήσεις του νέου συστήματος, προτού αυτό αρχίσει να ισχύει από το 2018. Για τους Οδοντιάτρους θα ισχύσει από 1/1/2018, ενώ για τους άλλους επαγγελματίες οδοντιατρικής από 1/8/2018.

Επίσης δημοσιεύει πρότυπα προσωπικής ανάπτυξης (PDP) και πρότυπα καταγραφής δραστηριοτήτων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι οδοντίατροι εάν δε διαθέτουν ήδη ένα. Υπάρχουν διαθέσιμα παραδείγματα για το πώς μπορούν αυτά να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τον τίτλο και το πεδίο εφαρμογής.

Όλο τον οδηγό, καθώς και όλα τα πρότυπα και οδηγίες μπορείτε να τα βρείτε εδώ [στα αγγλικά]

 

Ενημερωθείτε από το UKmed.gr

Ιατρική στη Βρετανία

Ιατρική στην Ιρλανδία

Οδοντιατρική

Νοσηλευτική