Ετήσια διαδικασία επιλογής σε εθνικό επίπεδο

Οι θέσεις ειδικότητας προκηρύσσονται το Νοέμβριο και η προθεσμία λήγει αρχές Δεκεμβρίου. Πρόκειται για διαδικασία πανεθνικής εμβέλειας (National Round) για θέσεις CT/ST (Core Training / Specialist Training) και FTSTA (Fixed-Term Specialty Training Appointment). Η εισαγωγή γίνεται ανταγωνιστικά. Δηλαδή, εφόσον διαθέτετε τα τυπικά προσόντα, θα συγκριθείτε με τους υπόλοιπους υποψηφίους. Η αξιολόγηση εστιάζει στην αίτηση-βιογραφικό σας. Εφόσον είναι ενδιαφέρουσα, θα προσκληθείτε σε κέντρο επιλογής (συνέντευξη).

Το σύστημα αιτήσεων είναι αποκεντρωμένο, πολυμερές και συνδυάζει ηλεκτρονικές εφαρμογές και επικοινωνία. Για παράδειγμα, η προκήρυξη θέσεων Παιδιατρικής γίνεται από το Βασιλικό Κολέγιο Παιδιατρικής μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής. Αφού υποβληθεί η αίτηση, είναι αρκετά πιθανό να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες αρχές (deaneries) στις υγειονομικές περιφέρειες που επιλέξατε. Στο UKmed διαθέτουμε εμπειρία σε κάθε στάδιο, από την αίτηση και τη συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων εδώ στην Ελλάδα, μέχρι την τηλεφωνική επικοινωνία για την παραμικρότερη διευκρίνιση.

Οι κύριες τυπικές προϋποθέσεις εισαγωγής στο πρώτο έτος ειδικότητας είναι: πτυχίο και μεταπτυχιακή εμπειρία που αθροιστικά τεκμηριώνουν δεξιότητες ισοδύναμες με αυτές που παρέχει το βρετανικό διετές Foundation Programme, χωρίς απαραίτητα σπουδές στη Βρετανία. Ενδεικτικά διαθέτετε εξαετές πτυχίο από χώρα-μέλος της Ε.Ε. και είτε τουλάχιστον 12 μήνες αναγνωρισμένης, μεταπτυχιακής εκπαίδευσης είτε τουλάχιστον 12 μήνες εργασιακής εμπειρίας σε δύο διαφορετικές ειδικότητες. Αν έχετε ολοκληρώσει ορισμένα έτη ειδικότητας στην Ελλάδα, μπορείτε να συνεχίσετε στη Βρετανία υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Πολλοί διαθέτουν τις τυπικές προϋποθέσεις, αλλά λιγότεροι πετυχαίνουν. Η εμπειρία δείχνει πως είναι εκείνοι που

  • διαθέτουν αξιόλογο πτυχίο
  • ανέλαβαν από νωρίς πρωτοβουλίες ουσιαστικής συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης ή έρευνας
  • ξεκινούν τη διαδικασία από τον Αύγουστο ή Σεπτέμβριο
  • επιμένουν μεθοδικά.

Τοπικές προκηρύξεις LAT

Εκτός του National Round, κάποιο deanery ίσως προκηρύξει επιπλέον θέσεις ειδικότητας για την τοπική του περιφέρεια. Είναι θέσεις ορισμένου χρόνου ο οποίος προσμετράται στο συνολικό χρόνο ειδίκευσης. Οι απαιτήσεις είναι όμοιες με τις παραπάνω. Συχνά όμως διαφέρει η ηλεκτρονική πλατφόρμα και χρειάζεται αρκετή προσωπική επικοινωνία με το φορέα. Η ανάληψη καθηκόντων συνήθως γίνεται το πρώτο τετράμηνο του έτους.

Τιμή: 300 ευρώ