Τι σημαίνει Revalidation και Annual Appraisal (ετήσια αξιολόγηση);

Γραφτήκατε στο General Medical Council (GMC); Τότε διαβάστε πώς θα κρατήσετε την άδεια άσκησης (licence to practise) με σωστή προετοιμασία για το Annual Appraisal και το Revalidation (αξιολόγηση και επανεπικύρωση άδειας).

Το «ρολόι» του GMC αρχίζει να μετράει 5 χρόνια από την πρώτη μέρα που πήρατε την άδεια. Αυτός είναι ο πενταετής κύκλος Επανεπικύρωσης (Revalidation) της άδειάς σας. Αν κατά τη διάρκεια της πενταετίας δεν κινηθείτε σωστά, το GMC θα σας αφαιρέσει αυτομάτως την άδεια. Και δεν θα περιμένει μέχρι το τέλος της πενταετίας, αν δει ότι δεν ανταποκρίνεστε στις προειδοποιήσεις του.

Έτσι λοιπόν, για να φτάσετε ομαλά στο «έχει καλώς» και να κρατήσετε την άδειά σας, οφείλετε κάθε 12μηνο να αξιολογείστε. Αυτή είναι η Ετήσια Αξιολόγηση (Annual Appraisal). Αυτή την υποχρέωση την έχετε

 • είτε εργαστήκατε στη Βρετανία για λίγο ή πολύ καιρό
 • είτε εργάζεστε τώρα στη Βρετανία εδώ και λίγο καιρό
 • είτε απλώς κρατήσατε σε ισχύ την άδειά σας, ενώ εργαστήκατε στην Ελλάδα, στον Καναδά, στις ΗΠΑ, στον Κόλπο ή οπουδήποτε αλλού εκτός Βρετανίας.

 

Πώς κάνω Annual Appraisal αν έχω ασκήσει την Ιατρική στη Βρετανία για κάποιο διάστημα κατά το προηγούμενο 12μηνο;

Σενάριο 1 – Μισθωτοί

Αν ασκήσατε την Ιατρική ως μισθωτός στο NHS Αγγλίας, Ουαλίας ή Σκωτίας, ή στη Βόρεια Ιρλανδία, τότε διαθέτετε Designated Body για το Revalidation: είναι το ίδιο το νοσοκομείο σας. Και είναι υποχρεωμένο να σας αξιολογεί (Annual Appraisal).  Αν όμως έχετε ήδη αποχωρήσει χωρίς να αξιολογηθείτε, ισχύει και για σας η υποχρέωση να βρείτε δικό σας αξιολογητή, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Σενάριο 2 – Ελεύθεροι επαγγελματίες μέσω πρακτορείων

Αν ασκήσατε την Ιατρική οπουδήποτε στη Βρετανία ως ελεύθερος επαγγελματίας μέσω πρακτορείου, τότε συνήθως το πρακτορείο σας είναι Designated Body. Δείτε εδώ ποια πρακτορεία είναι στη λίστα designated body. Εφόσον συνεχίζετε να είστε στα βιβλία του πρακτορείου, αυτό σας παρέχει σύνδεση με κάποιον Responsible Officer. Αυτό είναι καλό, διότι σημαίνει ότι η Ετήσια Αξιολόγηση θα υποβληθεί τελικά μέσω αυτού του προσώπου. Αλλά δεν αρκεί ο Responsible Officer ούτε είναι αυτός που κάνει την Ετήσια Αξιολόγηση. Πάλι πρέπει:

 • να βρείτε δικό σας Αξιολογητή (Appraiser)
 • να καταβάλετε την αμοιβή του
 • να φροντίσετε να ετοιμάσετε τον φάκελό σας – εδώ μπαίνει το UKmed.gr.

Σενάριο 3 – Ελεύθεροι επαγγελματίες στον ιδιωτικό τομέα

Αν ασκήσατε την Ιατρική οπουδήποτε στη Βρετανία στον ιδιωτικό τομέα, λ.χ. σε κλινικές αισθητικής χειρουργικής ή ιδιωτικά νοσοκομεία, τότε δεν διαθέτετε αυτομάτως ούτε Designated Body ούτε Responsible Officer. Οι επιλογές σας εξαρτώνται από τις περιστάσεις σας. Ένας συνήθης δρόμος είναι:

 • να βρείτε δικό σας Αξιολογητή (Appraiser)
 • να καταβάλετε την αμοιβή του
 • να φροντίσετε να ετοιμάσετε τον φάκελό σας – με τη βοήθεια του UKmed.gr
 • να υποβάλετε απευθείας στο GMC την Ετήσια Δήλωση Αξιολόγησης (Annual Return) – και αυτό επίσης με τη βοήθεια του UKmed.gr.

 

Τι σημαίνει Προετοιμασία για Αξιολόγηση με το UKmed.gr;

Με την Προετοιμασία για Αξιολόγηση, το UKmed.gr σας εξασφαλίζει από λάθη και παραλείψεις που ενδέχεται να σας στοιχίσουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος στη Βρετανία.

Συγκεκριμένα, η υπηρεσία Προετοιμασίας για Αξιολόγηση (Pre-Appraisal) περιλαμβάνει:

 • βιογραφική συζήτηση μαζί σας για το διάστημα αναφοράς
 • εγγραφή σας σε κατάλληλη ψηφιακή πλατφόρμα όπως αυτές που διαθέτουν τα πρακτορεία και ανεξάρτητοι φορείς
 • καταχώριση και οργάνωση του βιογραφικού υλικού, σύμφωνα με τα πρότυπα που θέτει το GMC
 • σύνταξη αναστοχαστικών διατυπώσεων (reflection) σε φυσικά και κατάλληλα Αγγλικά
 • προγραμματισμό στόχων για την επόμενη περίοδο
 • ψηφιοποίηση, ανάρτηση και επιλεκτική μετάφραση των έντυπων τεκμηρίων
 • ξενάγηση και εξοικείωση, ενώ διατηρείτε πλήρη ελευθερία να ζητήσετε οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη
 • διαδικαστικά ζητήματα, όπως η εύρεση αξιολογητή και η διεκπεραίωση πληρωμών
 • προετοιμασία και υποβολή της Ετήσιας Δήλωσης Αξιολόγησης (Annual Return), εφόσον ακολουθήσετε αυτή την οδό
 • διαχείριση του διαλόγου με το GMC μέσω email.

 

Τι άλλο θα απαιτηθεί εκτός από την Προετοιμασία για Αξιολόγηση;

Αν έχετε ασκήσει την Ιατρική σε άλλες χώρες κατά το διάστημα αναφοράς, θα χρειαστεί Πιστοποιητικό Υφιστάμενης Επαγγελματικής Κατάστασης (Good Standing) από κάθε αντίστοιχο ρυθμιστικό φορέα. Συνήθως αυτό σημαίνει τα δικαιολογητικά που μπορούμε να συλλέξουμε για σας με τη Συγκέντρωση Εγγράφων στην Ελλάδα.

Επίσης, θα πρέπει να προϋπολογίσετε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

 • κόστος μηνιαίας συνδρομής σε κάποια ψηφιακή πλατφόρμα για 2-3 μήνες. Υπολογίστε περίπου 30 λίρες το μήνα. Σημείωση: Δεν απαιτείται, εφόσον σας παρέχει δωρεάν πρόσβαση το πρακτορείο ή ο εργοδότης σας.
 • εφάπαξ αμοιβή Αξιολογητή (Appraiser), εφόσον δεν καλύπτεται από τον εργοδότη σας. Υπολογίστε περίπου 120-180 λίρες.
 • κόστος Ετήσιας Δήλωσης Αξιολόγησης (Annual Return), εφόσον ακολουθήσετε αυτή την οδό. Σημείωση: Δεν απαιτείται, εφόσον διαθέτετε Designated Body και Responsible Officer, δηλαδή αν είστε μισθωτός ή ελεύθερος επαγγελματίας μέσω πρακτορείου.

 

Γιατί να επιλέξω το UKmed.gr;

Με την Προετοιμασία για Αξιολόγηση, το UKmed.gr σας βοηθά να αποφύγετε λάθη και παραλείψεις που ενδέχεται να σας στοιχίσουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος στη Βρετανία.

Πριν οτιδήποτε άλλο, ζητήστε τη γνώμη συναδέλφων σας που μας εμπιστεύθηκαν.

 

Αξία υπηρεσίας
Από 1/1/2021 (Brexit), οι υπηρεσίες της UKmed αναδιοργανώθηκαν και οι παλιές χρεώσεις δεν ισχύουν. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια πιο επίκαιρη ενημέρωση.