Εγγραφή στο GMC (General Medical Council) για Ευρωπαίους γιατρούς

Εμπιστευθείτε στο UKmed την εγγραφή στο GMC και εξασφαλίστε την αναγνώριση πτυχίου και τίτλου ειδικότητας για πάντα, ό,τι κι αν γίνει με το Brexit. Δεν χρειάζεστε  IELTS ή άλλο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για την εγγραφή (registration). Χρειάζεστε γλωσσομάθεια μόνο για την άδεια (licence to practise).

Στείλτε τα έγγραφα τώρα στο UKmed για να ξεκινήσουμε την εγγραφή σας στο GMC.

Για την εγγραφή στο GMC, θα χρειαστείτε

 1. έγγραφα,
 2. μεταφράσεις,
 3. αίτηση εγγραφής στο GMC
 4. σωστούς χειρισμούς στην επικοινωνία με το GMC, μέχρι να πάτε για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας στο τέλος.

Στο UKmed εκτελούμε αυτά τα βήματα σωστά, μεθοδικά και έξυπνα. Να τι είπαν όσοι μας εμπιστεύτηκαν.

1o βήμα: Δικαιολογητικά για το GMC

Αναθέστε στο UKmed την έκδοση εγγράφων, για να κερδίσετε χρόνο. Διαβάστε 5 καλούς λόγους να αναθέσετε τα έγγραφα σ’ εμάς και ποια διαδικασία ακολουθούμε.

Κατεβάστε το έντυπο εξουσιοδότησης, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και επικοινωνήστε μαζί μας για οδηγίες.

 • Διαβατήριο ή ευρωπαϊκή ταυτότητα με βιομετρικά στοιχεία.
 • Πτυχίο. (Δικαιούστε αυτόματη αναγνώριση πτυχίου Ιατρικής;).
 • Πάπυρος ειδικότητας. (Αν δεν τον έχετε, τότε την απόφαση.)
 • Βεβαίωση από τον Ιατρικό Σύλλογο.
 • Πιστοποιητικό υφιστάμενης κατάστασης (good standing) από την Περιφέρεια ή τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο*.
 • Βεβαίωση άρθρου 24 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ.
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου – προαιρετικό αλλά σημαντικό.

* Μετά τις αλλαγές στις οποίες προχώρησε η Ελλάδα, από 1/4/2019 το good standing εκδίδεται, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, είτε από τις Περιφέρειες είτε από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Επικοινωνήστε μαζί μας πριν ξεκινήσετε.

Αν οι σπουδές σας άρχισαν πριν από μια συγκεκριμένη ημερομηνία, τότε ίσως χρειαστεί

 • βεβαίωση άρθρου 23 παρ. 1 της ίδιας Οδηγίας.

Αν τα τελευταία 5 χρόνια γραφτήκατε σε ιατρικά μητρώα άλλων χωρών (π.χ. Ιταλίας, Ρωσίας), θα χρειαστείτε βεβαιώσεις και από εκεί. Δείτε ποιες χώρες καλύπτουμε. Μην ξεκινάτε χωρίς συμβουλές.

3ο βήμα: Αίτηση GMC

Τελειώστε με την αίτηση GMC το ταχύτερο δυνατό, σωστά και χωρίς αρνητικές συνέπειες, χάρη στην πείρα και εξειδίκευση του UKmed.

Αφού γραφτείτε, θα μπορείτε να υποβάλλετε αιτήσεις και βιογραφικά σε εργοδότες.

Αν ξέρετε ποια αίτηση σας ταιριάζει, επικοινωνήστε με το UKmed για να ξεκινήσουμε.

 • Αίτηση εγγραφής χωρίς άδεια. Δεν απαιτείται γλωσσομάθεια. Αναγνωρίζετε τους τίτλους σπουδών και ειδικότητας.
 • Αίτηση εγγραφής με άδεια. Για όσους θέλουν να ασκήσουν άμεσα το επάγγελμα στη Βρετανία.
 • Αίτηση επανεγγραφής. Για όσους ήταν γραμμένοι παλιότερα και διαγράφηκαν.
 • Αίτηση έκδοσης άδειας. (Πώς βγάζω άδεια και πότε χρειάζεται;)
 • Αίτηση αναγνώρισης τίτλου ειδικότητας.

“Εγγραφή” σημαίνει ότι αναγνωρίζονται το πτυχίο και ο τίτλος ειδικότητας για πάντα, αρκεί να πληρώνετε κάθε χρόνο τη συνδρομή σας.

2ο βήμα: Μετάφραση για το GMC

Μεταφράστε όλα τα έγγραφα σε άψογα αγγλικά, χωρίς αργοπορία και λάθη.  Το GMC είπε για μας (Οκτ. 2018): “The translations are excellent. This is exactly what we are asking for. Very organised. Great job.”

Στείλτε σαρωμένα τα έγγραφα. Θα τα έχετε μεταφρασμένα σε 3 ημέρες.

Πέντε λόγοι να επιλέξετε το UKmed για τις μεταφράσεις σας.

 • Πάπυρος πτυχίου. Αν δεν τον έχετε, τότε το απλό πτυχίο.
 • Πάπυρος ειδικότητας. Αν δεν τον έχετε, τότε την απόφαση χορήγησης τίτλου.
 • Βεβαίωση υφιστάμενης επαγγ/κής κατάστασης (good standing) Περιφέρειας ή Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ).
 • Βεβαίωση του άρθρου 23 παρ. 1 όπου απαιτείται.
 • Βεβαίωση του άρθρου 3 παρ. 3 όπου απαιτείται.
 • Βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου σας.
 • Ποινικό μητρώο (προαιρετικό αλλά σημαντικό).
 • Άλλα έγγραφα ανάλογα με τη χώρα προέλευσης του πτυχίου και του τίτλου ειδικότητας.

Όλα τα παραπάνω άρθρα αναφέρονται στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ και στο Αυτόματο Σύστημα Αναγνώρισης. Ελέγξτε αν δικαιούστε αυτόματη αναγνώριση. Αν δεν δικαιούστε, τότε ίσως απαιτηθεί να μεταφραστούν επιπλέον έγγραφα και να γίνουν κι άλλες ενέργειες.

4ο βήμα: Υποστήριξη της αίτησης GMC μέχρι τέλους

Μην επιχειρείτε να ξεκινήσετε την αίτηση μόνος: είναι η ασφαλέστερη κίνηση.

Το GMC δεν ξεχνάει τίποτε, ποτέ. Κάθε λέξη μετράει. Γι’ αυτό θα φροντίσουμε να μην διακινδυνέψετε το κύρος σας.

 • Στο UKmed διαθέτουμε μεγάλη πείρα σε αιτήσεις κάθε επιπέδου δυσκολίας. Δεν μας τρομάζει καμιά δυσκολία, κανένα απρόοπτο.
 • Γνωρίζουμε βαθιά τη βρετανική νοοτροπία. Ενημερωθείτε για μας.
 • Εξηγούμε όλες τις αθέατες πλευρές μιας αίτησης και πώς η εγγραφή στο GMC θα αλλάξει την καριέρα σας.
 • Αναλαμβάνουμε την ευθύνη της διαδικασίας μέχρι την ταυτοπροσωπία, ό,τι κι αν συμβεί. (Τι μπορεί να συμβεί; Νέα έγγραφα, νέες μεταφράσεις, δύσκολες ερωτήσεις από το GMC, καθυστερήσεις και πολλά άλλα.)

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ξεκινήσουμε.

Τιμές υπηρεσιών
Από 1/1/2021 (Brexit), οι υπηρεσίες της UKmed αναδιοργανώθηκαν και οι παλιές χρεώσεις δεν ισχύουν. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια πιο επίκαιρη ενημέρωση.

Clock ticking