Με μια ματιά

  • Συμπληρώνουμε και χειριζόμαστε με επιτυχία την αίτηση εγγραφής σας στο Medical Council Ιρλανδίας.
  • Για γιατρούς με οποιοδήποτε πτυχίο.
  • Κερδίστε χρόνο – αποφύγετε λάθη και παγίδες με το UKmed.gr.
  • Ανοίξτε την πόρτα της Ιρλανδίας χωρίς να χάνετε ούτε λεπτό από τη δουλειά ή την άδειά σας.

Είστε υπήκοος χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διαθέτετε ίσα δικαιώματα. Πήρατε πτυχίο Ιατρικής στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα. Θέλετε να ασκήσετε την Ιατρική στην Ιρλανδία. Μπορείτε να εγγραφείτε στο Ιρλανδικό μητρώο ιατρών και να ασκήσετε το επάγγελμα του ιατρού εκεί.

Το Medical Council Ιρλανδίας εφαρμόζει τους δικούς του κανόνες εγγραφής και δεν απαιτεί πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.

 

– Βεβαίωση υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης (good standing) από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία υπάγεται διοικητικώς η ταχυδρομική σας διεύθυνση. Το ίδιο έγγραφο αποτελεί και βεβαίωση του άρθρου 24 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ.
– (ενδεχομένως) Βεβαίωση του άρθρου 23 παρ. 1 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ
– Πάπυρος πτυχίου
– Τίτλος ειδικότητας (“Αποφασίζουμε”) και πάπυρος ειδικότητας
– Βεβαίωση του άρθρου 25 της Οδηγίας για τον τίτλο ειδικότητας, όταν πρόκειται για αναγνωρίσιμη ειδικότητα
– Διαβατήριο ή έγκυρη άδεια οδήγησης και φωτογραφίες διαβατηρίου
– Αντίγραφο ποινικού μητρώου
– Βεβαίωση από τον πιο πρόσφατο εργοδοτικό φορέα (προαιρετική)
– Άλλα έγγραφα κατά περίπτωση, ιδίως εάν ασκήσατε το επάγγελμα εκεί.

Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα.
(Η επικύρωση αποτελεί μέρος της Υπηρεσίας Συγκέντρωσης Εγγράφων που παρέχουμε και το κόστος αυτής προστίθεται στη συνολική χρέωση.)

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται όταν το πτυχίο είναι από χώρα-μέλος ΕΕ/ΕΟΧ/Ελβετία, συν μία βεβαίωση ότι το πτυχίο σας είναι συμβατό με το άρθρο 3 (3) της Κοινοτικής Οδηγίας.

Αν το πτυχίο σας δεν αναγνωρίζεται αυτόματα, τότε η κατάσταση είναι πιο σύνθετη. Πιθανότατα υπάγεστε στο Γενικό σύστημα αναγνώρισης της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, κάτι που σημαίνει ότι το IMC έχει το δικαίωμα να ελέγξει την ουσία των σπουδών που οδήγησαν στη λήψη του πτυχίου.

Αν η ειδικότητά σας δεν αναγνωρίζεται αυτόματα, τότε και πάλι προκύπτει η ανάγκη για περισσότερη μελέτη αφού το IMC θα αξιολογήσει το περιεχόμενο της κατάρτισης που οδήγησε στη λήψη της ειδικότητας.

Προτείνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

1ο βήμα: Συγκέντρωση των αναγκαίων εγγράφων για το Medical Council Ιρλανδίας

2ο βήμα: Επίσημη μετάφραση των εγγράφων για το Irish Medical Council

Συμβουλευτική καριέρας μέσω Skype-Zoom-Hangouts

Επαγγελματικό βιογραφικό

Προετοιμασία για συνεντεύξεις επιλογής