Προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας στη Βρετανία (GMC licence to practise)

Αν είστε γιατρός, η βασική προϋπόθεση σήμερα για την έκδοση άδειας (Licence to practise) από το General Medical Council της Βρετανίας είναι η τεκμηρίωση γλωσσομάθειας. Χρειάζεστε:

είτε

  • Αcademic IELTS με βαθμούς 7-7-7-7 και μέσο όρο 7,5

είτε

  • Occupational English Test με βαθμό B σε όλα και μέσο όρο Β

είτε

  • εναλλακτικά γλωσσικά τεκμήρια. Π.χ. πρόσφατες σπουδές σε αγγλόφωνη χώρα, άλλο πρόσφατο και ισχυρό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας κ.λπ. Συμβουλευτείτε μας.

Πότε (δεν) χρειάζεστε Βρετανική άδεια άσκησης της Ιατρικής (Licence to practise)

  • ΟΧΙ – για να αναγνωριστεί το πτυχίο και ο τίτλος ειδικότητας. Αρκεί η εγγραφή (registration).
  • ΟΧΙ – για να υποβάλετε αίτηση στο NHS Jobs.
  • ΟΧΙ – για κλινική παρατήρηση.
  • ΟΧΙ – για βασική έρευνα.
  • ΝΑΙ – για να τελέσετε ιατρικές πράξεις.

Πώς γίνεται η εγγραφή στο General Medical Council;

Ακολουθήστε μεθοδικά τα βήματα για την εγγραφή στο GMC.