Πού μπορούμε να εκδώσουμε τα αναγκαία έγγραφα;

Μπορούμε να εκδώσουμε Good Standing και άλλες βεβαιώσεις για την εγγραφή στο GMC στις εξής χώρες και πόλεις, σε αλφαβητική σειρά (σε παρένθεση ο εκτιμώμενος χρόνος):

 • Βουλγαρία (Σόφια)   20-40 ημερολογιακές
 • Γαλλία*  1-3 μήνες
 • Γερμανία*  1-3 μήνες
 • Ελβετία*   2-8 εβδομάδες
 • Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Πάτρα)   5-10 ημερολογιακές
 • Ιταλία   4-8 εβδομάδες
 • Κύπρος   5-10 ημερολογιακές
 • Νορβηγία*   1-3 μήνες
 • Ρουμανία (Βουκουρέστι)   απρόβλεπτο
 • Σλοβακία   2-6 εβδομάδες
 • Σουηδία   2-6 εβδομάδες
 • Τσεχία   2-6 εβδομάδες

Άλλη χώρα; Ρωτήστε μας αν αναλαμβάνουμε.

(Με * οι χώρες που καλύπτουμε κατά περίπτωση.)

Όλοι οι χρόνοι βασίζονται σε εμπειρικά στοιχεία, γι’ αυτό δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα επιτευχθούν. Μπορούμε όμως να εγγυηθούμε ότι θα κάνουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται.

Πότε θα χρειαστείτε Good Standing από άλλη χώρα;

Το General Medical Council απαιτεί Good Standing (“Πιστοποιητικό Υφιστάμενης Επαγγελματικής Κατάστασης”, όπως λέγεται επίσημα) από κάθε χώρα στην οποία υπήρξατε εγγεγραμμένος στο μητρώο τα τελευταία 5 χρόνια, έστω κι αν δεν ασκήσατε καθόλου το επάγγελμα, ακόμη κι αν δεν είχατε εκεί άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Πώς γράφομαι στο GMC;

Ακολουθήστε μεθοδικά τα βήματα για την εγγραφή στο GMC.