Δικαιολογητικά για GMC: 5 καλοί λόγοι να τα συγκεντρώσουμε για σας

  1. Σωστές διατυπώσεις εξαρχής στα δικαιολογητικά για GMC.
  2. Ξεκινάτε δουλειά στη Βρετανία πιο γρήγορα.
  3. Αποφεύγετε τις δημόσιες υπηρεσίες.
  4. Γράφεστε πιο γρήγορα στο General Medical Council χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις.
  5. Έχουμε άριστη συνεργασία με τις δημόσιες υπηρεσίες.

Σε ποιες περιοχές και χώρες εκδίδουμε τα έγγραφα που απαιτούνται από το GMC

Ελλάδα: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Πειραιάς.

Ευρώπη: αυτές είναι οι χώρες όπου εκδίδουμε τα απαραίτητα έγγραφα για την εγγραφή στο GMC.

Πώς μαζεύουμε τα δικαιολογητικά για GMC

  1. Μας εξουσιοδοτείτε.
  2. Καταθέτουμε αιτήσεις σε κάθε φορέα που είστε γραμμένος. Εξηγούμε στους υπαλλήλους τις τυχόν ιδιαιτερότητες της περίπτωσης.
  3. Παρακολουθούμε στενά τη διαδικασία, για να μην αργήσουν.
  4. Κατά την παραλαβή, ελέγχουμε τις διατυπώσεις λεπτομερώς. Αν υπάρχουν λάθη, ζητάμε να διορθωθούν επιτόπου οι βεβαιώσεις.
  5. Αποστέλλουμε τα έγγραφα σ’ εσάς σε βολικό χρόνο και τόπο.

Τι άλλο απαιτείται; Δείτε όλα τα βήματα εγγραφής στο GMC.