Το General Medical Council, το οποίο δίνει και αφαιρεί την άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος στη Βρετανία, ξεκίνησε το Σεπτέμβριο μία σημαντική δημόσια διαβούλευση σχετικά με το ενδεδειγμένο νέο καθεστώς ελέγχου της γλωσσομάθειας (Αγγλικά) των γιατρών. Το ζήτημα αφορά αποκλειστικά τους γιατρούς που προέρχονται από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρα και την Ελλάδα) οι οποίοι θα θελήσουν να αποκτήσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος (licence to practise) στη Βρετανία.

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το ισχύον νομικό καθεστώς, το GMC δεν ελέγχει κατά το στάδιο εξέτασης της αίτησης του γιατρού την επάρκεια των Αγγλικών του όταν ο γιατρός είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. Ωστόσο -και εδώ υπάρχει μία διαδεδομένη παρανόηση στον ιατρικό κόσμο- και με το ισχύον καθεστώς ο έλεγχος γλωσσομάθειας επιβάλλεται και γίνεται από τους εργοδότες (νοσοκομεία). Με άλλα λόγια, ακόμη και σήμερα τα νοσοκομεία υποχρεούνται να απορρίπτουν γιατρούς των οποίων τα Αγγλικά δε βρίσκονται στο επίπεδο που πρέπει. Βέβαια, είναι γεγονός ότι τα νοσοκομεία εφαρμόζουν πιο ελαστικά το συγκεκριμένο κανονισμό.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση του Medical Act που θα γίνει μέσα στο 2014), ο έλεγχος επάρκειας θα γίνεται ενδεχομένως από το GMC – τουλάχιστον αυτό επιδιώκει το ίδιο το GMC. Ωστόσο, δεν είναι καθόλου βέβαιο αν αυτός ο έλεγχος θα γίνεται σε όλους ή μόνο σε ορισμένους γιατρούς, και ακόμη αν θα γίνεται πριν ή αφού δοθεί η άδεια άσκησης του επαγγέλματος. Όλα αυτά τα ζητήματα απομένουν να διευκρινιστούν, ενώ έχει βαρύνουσα σημασία και η γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεδομένου ότι η
αναγνώριση τίτλων σπουδών και η επαγγελματική κινητικότητα των γιατρών στην Ε.Ε. διέπεται πρωτίστως από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/36/ΕΚ, την οποία απαγορεύεται να ακυρώσει οποιαδήποτε βρετανική νομοθεσία.

Στο UKmed.gr ενημερώνουμε τους γιατρούς υπεύθυνα εδώ και πολύ καιρό για το θέμα, τονίζοντας ότι έτσι κι αλλιώς ο γιατρός φέρει απεριόριστη ευθύνη για τις πράξεις του, συνεπώς οφείλει να προφυλάξει τους ασθενείς του και την καριέρα του μακροπρόθεσμα. Επισημαίνουμε στους γιατρούς που επικοινωνούν μαζί μας ότι η εξέλιξη της καριέρας τους εξαρτάται από τη
γνώση τους των Αγγλικών και τους ενθαρρύνουμε να βελτιώσουν και να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους. Ευτυχώς, στην πλειοψηφία τους οι έλληνες γιατροί είτε είναι ήδη πιστοποιημένοι είτε σχεδιάζουν να αποκτήσουν πιστοποίηση πριν εργαστούν στη Βρετανία.

Το UKmed.gr θα συμμετάσχει στη διαβούλευση του GMC, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά το ζήτημα. Ενθαρρύνουμε τους πολλούς έλληνες γιατρούς που εργάζονται ή εργάστηκαν στη Βρετανία να συμμετάχουν στη διαβούλευση.

Σχετικοί σύνδεσμοι:
Διαβάστε τη δήλωση του GMC (Σεπτέμβριος).
Διατυπώστε τη γνώμη σας συμμετέχοντας στην ανοιχτή διαβούλευση του GMC
(έως τέλη Νοεμβρίου περίπου).