Στις 31 Δεκεμβρίου 2020 παύει να ισχύει το προνομιακό Αυτόματο Σύστημα Αναγνώρισης των Ευρωπαίων γιατρών στη Βρετανία.

Αυτή τη στιγμή, η ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/36/ΕΚ έχει ειδική πρόβλεψη για τους Ευρωπαίους υπηκόους (ΕΕ/ΕΟΧ/Ελβετία) με τίτλο σπουδών από τρίτες χώρες, π.χ. Σερβία, Ρωσία, Ουκρανία, Αλβανία, ΗΠΑ. Με βάση το άρθρο 3 παρ. 3 μπορεί να αναγνωρίσει τον τίτλο ως ισοδύναμο σε δικαιώματα με τους ευρωπαϊκούς τίτλους σπουδών, εφόσον ο επαγγελματίας έχει προϋπηρεσία 3 ετών.

Έτσι ο εκτός Ευρώπης τίτλος εξομοιώνεται με τίτλο από ευρωπαϊκή χώρα, με το μεγάλο προνόμιο να απολαμβάνει όλα τα πλεονεκτήματα του Αυτόματου Συστήματος Αναγνώρισης.

Συνεπώς από 1/1/21 χάνεις τη δυνατότητα να αναγνωρίσεις με ειδικό καθεστώς τον τίτλο σπουδών που πήρες εκτός Ευρώπης.

Το NHS όμως χρειάζεται καλούς Ευρωπαίους γιατρούς. Περισσότερο από ποτέ.
Αν το όνειρο είναι ακόμα εκεί, μην το αφήνεις για τον Δεκέμβριο.

 

Δες επίσης:

Όσο το προνόμιο ισχύει ακόμη: Συνοπτική αναγνώριση τίτλου σπουδών

Όσο το προνόμιο ισχύει ακόμη: Αναγνώριση ειδικότητας χωρίς διατυπώσεις

Όσο το προνόμιο ισχύει ακόμη: Ταχεία ολοκλήρωση εγγραφής

Όσο το προνόμιο ισχύει ακόμη: Δεν μπορούν να ζητήσουν ό,τι θέλουν.

Όσο το προνόμιο ισχύει ακόμη: Σε περίπτωση ένστασης δεν είσαι μόνος

Όσο το προνόμιο ισχύει ακόμη: Συμμετοχή στο IMI

Όσο το προνόμιο ισχύει ακόμη: Χωρίς έξοδα φακέλου

Διάκριση μεταξύ Εγγραφής και Άδειας