Αντίθετα, η προβληματική ένταξη και ελλιπής υποστήριξη από τους εργοδοτικούς φορείς είναι η αιτία για το δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό γιατρών αφρικανικής ή ασιατικής καταγωγής και άλλων μειονοτήτων που παραπέμπονται για πειθαρχική έρευνα.

Σύμφωνα με έρευνα του GMC, οι ελλείψεις αυτές οδηγούν στην απομόνωση των εν  λόγω γιατρών και στην αρνητική αξιολόγησή τους από τους προϊσταμένους τους.

Η πρόσφατη έρευνα του GMC έδειξε επίσης ότι οι εργοδοτικοί φορείς (νοσοκομεία και άλλοι παροχείς υπηρεσιών υγείας) παραπέμπουν για πειθαρχική έρευνα δύο φορές περισσότερους μη λευκούς γιατρούς απ’ ό,τι λευκούς.

Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ