Το NMC εξετάζει την πιθανότητα να δεχτεί αλλαγές στην αποδεκτή βαθμολογία των τεσσάρων ενοτήτων του IELTS Academic που απαιτείται για την εγγραφή νοσηλευτών/νοσηλευτριών και μαιών στα μητρώα του.

Εξετάζεται η περίπτωση να δέχεται βαθμολογία 6,5 στο Writing όταν οι υπόλοιπες ενότητες έχουν βαθμολογηθεί με τουλάχιστον 7 (Writing 6,5 + Reading 7 + Listening 7 + Speaking 7)

Ως γνωστόν, μέχρι τώρα η ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία ήταν το 7 για όλες τις ενότητες.

Ανακοινώνει ότι το θέμα θα εξεταστεί από το συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα, και η απόφαση θα εφαρμοστεί άμεσα.

Περισσότερα εδώ

[στα αγγλικά]