Νοσηλεύτριες/Νοσηλευτές και Μαίες θα πρέπει να περάσουν τη διαδικασία της επαναξιολόγησης (revalidation), ώστε να ολοκληρώσουν ή/και να διατηρήσουν την εγγραφή τους στο NMC (Nursing & Midwifery Council).

Λεπτομέρειες και οδηγίες εδώ [στα αγγλικά]