Στις 31 Δεκεμβρίου 2020 παύει να ισχύει το προνομιακό Αυτόματο Σύστημα Αναγνώρισης των Ευρωπαίων γιατρών στη Βρετανία.

Προνόμιο 4 από 7 που ισχύει ακόμη:

Μέχρι τις 31/12/20 η Οδηγία 2005/36/ΕΚ καθορίζει και περιορίζει σε μεγάλο βαθμό τα έγγραφα τα οποία απαιτούνται για την εγγραφή στο ιατρικό μητρώο της Βρετανίας.

Από 1/1/21, εφόσον δεν υπάρξει κάποιο πρωτόκολλο συμφωνίας σαν την Οδηγία, θα είναι στην αποκλειστική ευχέρεια των GMC / GDC / GPhC / NMC να ζητήσουν ό,τι θέλουν. Κάτι που καθιστά την διαδικασία πιο αβέβαιη, πιο δαπανηρή και πιο χρονοβόρα και πολύ πιο δύσκολα διαχειρίσιμη.

Αυτό βεβαίως ελπίζουμε να μην ισχύσει, αλλά το GMC δεν έχει ακόμη πει τίποτε αντίθετο.

Το NHS όμως χρειάζεται καλούς Ευρωπαίους γιατρούς. Περισσότερο από ποτέ.
Αν το όνειρο είναι ακόμα εκεί, μην το αφήνεις για τον Δεκέμβριο.

 

Δες επίσης:

Όσο το προνόμιο ισχύει ακόμη: Συνοπτική αναγνώριση τίτλου σπουδών

Όσο το προνόμιο ισχύει ακόμη: Αναγνώριση ειδικότητας χωρίς διατυπώσεις

Όσο το προνόμιο ισχύει ακόμη: Ταχεία ολοκλήρωση εγγραφής

Όσο το προνόμιο ισχύει ακόμη: Σε περίπτωση ένστασης δεν είσαι μόνος

Όσο το προνόμιο ισχύει ακόμη: Συμμετοχή στο IMI

Όσο το προνόμιο ισχύει ακόμη: Χωρίς έξοδα φακέλου

Ευκολότερη αναγνώριση πτυχίων από χώρες εκτός Ευρώπης

Διάκριση μεταξύ Εγγραφής και Άδειας