Στις 31 Δεκεμβρίου 2020 παύει να ισχύει το προνομιακό Αυτόματο Σύστημα Αναγνώρισης των Ευρωπαίων γιατρών στη Βρετανία.

Προνόμιο 5 από 7 που ισχύει ακόμη:

Αυτή τη στιγμή και μέχρι 31/12/2020, σε περίπτωση ένστασης ή αδικίας που υπέστης, υπάρχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι πιο πάνω από τους Βρετανικούς ρυθμιστικούς φορείς.

Μπορείς στη χειρότερη περίπτωση να απευθύνεις ερώτημα και να δεχθείς νομική βοήθεια ή υπόδειξη από έναν υπερεθνικό φορέα.

Από 1/1/21 αυτό σταματά και η μόνη αρχή είναι ο αντίστοιχος Βρετανικός φορέας. Είσαι μόνος απέναντί του.

Αυτό βεβαίως ελπίζουμε να μην ισχύσει, αλλά το GMC δεν έχει ακόμη πει τίποτε αντίθετο.

Το NHS όμως χρειάζεται καλούς Ευρωπαίους γιατρούς. Περισσότερο από ποτέ.
Αν το όνειρο είναι ακόμα εκεί, μην το αφήνεις για τον Δεκέμβριο.

 

Δες επίσης:

Όσο το προνόμιο ισχύει ακόμη: Συνοπτική αναγνώριση τίτλου σπουδών

Όσο το προνόμιο ισχύει ακόμη: Αναγνώριση ειδικότητας χωρίς διατυπώσεις

Όσο το προνόμιο ισχύει ακόμη: Ταχεία ολοκλήρωση εγγραφής

Όσο το προνόμιο ισχύει ακόμη: Δεν μπορούν να ζητήσουν ό,τι θέλουν.

Όσο το προνόμιο ισχύει ακόμη: Συμμετοχή στο IMI

Όσο το προνόμιο ισχύει ακόμη: Χωρίς έξοδα φακέλου

Ευκολότερη αναγνώριση πτυχίων από χώρες εκτός Ευρώπης

Διάκριση μεταξύ Εγγραφής και Άδειας